Játékszabály

„Gondoskodjon kedvencéről és nyerjen a PURINA-val!” elnevezésű promóció

Hivatalos játékszabály

 1. A játék szervezője:

„Gondoskodjon kedvencéről és nyerjen a PURINA-val!” elnevezéssel az Auchan Magyarország Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4.), a továbbiakban „Szervező”, az Auchan áruházak vásárlói számára nyereményjátékot hirdet, a továbbiakban „Játék”. A Játék lebonyolítója az A4C Marketing Kft. (székhelye 1092 Budapest, Bakáts tér 2.), a továbbiakban „Lebonyolító”.

 

 1. A Játékban részt vevő személyek, részvételi jogosultság:

A Játékban részt vehet minden magyar állampolgárságú, magyarországi lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött nagykorú, cselekvőképes, természetes személy, aki

 • a Játék időtartama alatt bármely Magyarországon található Auchan áruházban, vagy Auchan online áruházban (https://online.auchan.hu/),
 • legalább 1 alkalommal, legalább 1 darab, a promócióban részt vevő PURINA márka termékeiből vásárol (a 4. pontban részletezve) és
 • a www.nyerjenapurinaval.auchan.hu oldalon, a továbbiakban: „Weboldal”, előbb személyes adataival regisztrál, majd
 • megadja a vásárlást igazoló blokk/nyugta adatait (az 5.2. pontban részletezve) a Weboldalon, a továbbiakban: „Pályázat”

a továbbiakban a Játékban részt vevő személyek együttesen „Játékos”.

A Játékban a Lebonyolító és az Auchan Magyarország Kft. marketing osztályának dolgozói, és ezen személyek (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti) közeli hozzátartozói, továbbá minden olyan Játékos, aki a regisztrációnál személyes adatok megadásakor nem a valóságnak megfelelő, személyazonosító igazolvánnyal igazolható személynevet ad meg, érvényesen nem vehet részt.

A Játékban a kasszasoron kívül (üzletsoron található boltokban) történő vásárlások nem vesznek részt.

Korlátozottan cselekvőképes nyertes esetén a nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes képviselője jogosult, amennyiben ő maga megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek.

 

 1. A Játék időtartama:

A Játék 2020. szeptember 03. 00:00:00 órától – 2020. október 07. 23:59:59 óráig tart.

A vásárlásoknak a fenti időtartamban kell megtörténniük.

A Pályázatok beérkezésének 2020. október 07. 23:59:59 óráig kell megtörténniük.

A Játék 5 játékhétből áll:

1. játékhét: 2020. szeptember 03. 0:00:00 – szeptember 09. 23:59:59
2. játékhét: 2020. szeptember 10. 0:00:00 – szeptember 16. 23:59:59
3. játékhét: 2020. szeptember 17. 0:00:00 – szeptember 23. 23:59:59
4. játékhét: 2020. szeptember 24. 0:00:00 – szeptember 30. 23:59:59
5. játékhét: 2020. október 01. 0:00:00 – október 07. 23:59:59

A továbbiakban együttesen „Játékhét”.

A Játék időtartamától eltérő időben történt vásárlásokkal a Játékban nem lehet részt venni. Az ezen időszak előtt és után beérkezett Pályázatok érvénytelennek tekintendők.

A regisztrációk és pályázatbeküldések beérkezési időpontjának meghatározásául a Játék szerverére történő beérkezési időpont az irányadó.

 

 1. A Játékban részt vevő termékek:

Bármely Magyarországon található Auchan áruházban vagy Auchan online áruházban (https://online.auchan.hu/) forgalmazott a Játékban részt vevő PURINA márka termékei, az 1. számú mellékletben részletezve.

Érvényes Pályázathoz egy vásárlás alkalmával legalább 1 darabot kell a promócióban részt vevő PURINA márka termékeiből vásárolni.

A Játékban kizárólag csak az 1. számú mellékletben felsorolt termékek, a megadott kiszerelésben vesznek részt, minden más ettől eltérő termék vásárlása érvénytelen a Játék szempontjából.

 

 1. Regisztráció, Pályázatbeküldés:

5.1. Regisztráció

A Játékosok a Weboldalon az alábbiak szerint vehetnek részt a Játékban.

A regisztráció során az alábbi valós -hatósági igazolvánnyal igazolható- adatok hiánytalan megadása szükséges:

 • teljes saját név
 • saját e-mail cím
 • opcionálisan megadhatja a saját telefonszámát (kizárólag a nyertesség esetén történő kommunikációban kerül felhasználásra)
 • opcionálisan megadhatja kedvenc magyarországi Auchan áruházát
 • a regisztrálási folyamat végén a Játékosnak el kell fogadnia jelen Játék játékszabályát és adatkezelési tájékoztatóját, valamint
 • hozzá kell járulnia a személyes adatainak a nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos célokból történő kezeléséhez, valamint 
 • opcionálisan megadhatja nevének és e-mail címének marketingcélú hozzájárulását az adatkezelő (Auchan Magyarország. Kft.) részére.

A regisztrációs folyamat végén minden regisztráló egy megerősítő e-mailt kap egy egyedi linkkel, amelyre kattintva tudja aktiválni regisztrációját. Ezt követően a Játékos az általa megadott e-mail címmel és jelszóval tud belépni a Weboldalra.

 

5.2. Pályázatbeküldés

Egy Játékos a fenti pontokban részletezettek szerinti vásárlásával, a vásárlást igazoló blokkról, a Weboldalon az alábbi adatokat megadva küldheti be Pályázatát a Játékra:

 • áruház kiválasztása (ahol a vásárlás történt)
 • AP kód (a nyugta utolsó sora; AP betűk után A és 8 db számjegy)*
 • NAV Ellenőrző Kód, (a nyugta utolsó előtti sora; 5 karakter)*

* Online vásárlás esetén a szállítólevél sorszámának utolsó 6 számjegyét kell rögzíteni

 • vásárlás dátuma (év, hónap, nap)
 • vásárlás időpontja (óra, perc) – Az önkiszolgáló kasszák által kibocsájtott nyugtán a NAV ellenőrzőkód feletti időpontot szükséges a beküldéskor feltüntetni.
 • az adott blokkon megvásárolt, a Játékban résztvevő termékek darabszámát.

Minden Pályázatbeküldés eredményéről képernyőüzenetben kap értesítést a Játékos, Pályázatbeküldéseit a beküldés menüpont alatt láthatja a belépést követően.

 

5.3. Általános információk a részvételt illetően:

Egy vásárlást igazoló blokk adatai kizárólag egy érvényes Pályázatban küldhetők be.

Egy Játékos több Pályázattal is részt vehet a Játékban, amennyiben a Játék időtartama alatt többször vásárol legalább 1 darab a Játékban résztvevő PURINA márka terméket az Auchan áruházakban vagy az Auchan Online áruházban, és egy-egy Pályázatban elküldi az egyes vásárlások megfelelő adatait. 

Amennyiben a Játékos egy vásárlás alkalmával többször 1 darabot vásárol a 4. pontban részletezett Játékban résztvevő termékekből, és annak darabszámát (maximum 10 db) feltünteti a Pályázatban, akkor az a megvásárolt termékek darabszámával megegyező számú Pályázatként kerül figyelembevételre és a Játékos a fődíj sorsoláson ennyiszeres nyerési eséllyel vesz részt. Így, ha pl. egy vásárlás alkalmával 2 db, a Játékban résztvevő terméket vásárol és ezt egy Pályázatban küldi be, úgy az a Pályázat a sorsoláson kétszeres nyerési eséllyel vesz részt. A nyeremény átvételének feltétele, hogy a Pályázatban beküldött darabszám nem nagyobb, mint a vásárlást igazoló blokkon szereplő Játékban résztvevő termékek száma

Egy Pályázatban csak egy vásárlás adatai küldhetők be.

Egy Játékos kizárólag egy e-mail címmel és egy telefonszámmal vehet részt a Játékban. Kizárható (akár a nyertességről történő értesítés kézhezvételét követően is) az a Játékos, aki eltérő adatokkal és/vagy egynél több e-mail címmel vagy telefonszámmal küld be Pályázatot a Játékra.

Egy e-mail cím és egy telefonszám csak egy Játékos által adható meg érvényesen, vagyis csak egy regisztráció létrehozásához használható fel.

Egy Játékos egy adott napon maximum 3 Pályázatot küldhet be.

Egy Játékos egy adott napi vásárlásai közül, maximum 2 db blokkal vehet részt.

Egy Játékos a Játékban összesen maximum 20 db Pályázattal vehet részt.

Egy Játékos a Játék során összesen maximum 10 érvénytelen Pályázatot küldhet be, ezt követően az adott Játékos kizárásra kerül.

A Szervező korlátozzák az egy IP címről történő regisztrálást, mégpedig úgy, hogy egy IP címről maximum három érvényes regisztráció tehető meg.

A vásárlást igazoló blokk/szállítólevél (online vásárlás esetén) eredeti példányát 2020. november 11-ig meg kell őrizni, mert nyertesség esetén az eredeti vásárlási bizonylat bemutatása szükséges.

A Szervező és Lebonyolító jogosultak a Játék közben is valamennyi eredeti blokkot bekérni a Játékosoktól, melyeknek a felszólítást követően 7 napon belül be kell érkeznie. Postai cím: A4C Marketing Kft. (1461 Budapest, PF. 71.).

A Játékban csak magánszemélyek vehetnek részt.

A Játékban csak olyan vásárlások vehetnek részt, amelyekről a vásárlás során blokk, nyugta, online vásárlás esetén szállítólevél vagy magánszemély nevére kiállított számla került kiállításra. A magánszemély részére kiállított számla másolatot a Játékosnak e-mailben kell megküldenie a Lebonyolító részére az auchanpurina@a4c.hu e-mail címre.

A Pályázatbeküldést nem szükséges a vásárlás napján megtenni, azonban a sorsoláson csak a legkésőbb 2020. október 07-én, 23:59:59 óráig beérkezett Pályázatok vesznek részt.

 

 1. Sorsolások:

Egy Pályázattal csak egy nyeremény nyerhető meg.

Egy Játékos, illetve egy háztartás több Pályázat benyújtása esetén is legfeljebb egy napi nyereményt, egy heti nyereményt és a fődíjat nyerheti meg.

A Szervező egy háztartás fogalma alatt, az egy lakcímen együtt lakókat érti, függetlenül a közöttük fennálló rokoni kapcsolat meglététől, vagy éppen hiányától.

Az “egy háztartás” megfogalmazást és szűkítést, a Szervező azért szerepeltetik a Játékszabályban, hogy a Játékosok minél szélesebb körének tegyék elérhetővé a nyereményekhez történő hozzáférést és kiszűrjék, csökkentsék azon Játékosok többszöri nyerési esélyét, akik “nem életszerű” mennyiségű Pályázat beküldésével vesznek részt az egyes nyereményjátékban.

A sorsolásokon csak érvényes Pályázatok vesznek részt.

Napi és heti nyeremények sorsolása:

A napi és heti nyeremények sorsolására minden Játékhetet követő hétfőn kerül sor, 2020. szeptember 14-én, szeptember 21-én, szeptember 28-án, október 05-én és végül október 12-én 14:00 órakor közjegyző jelenlétében, gépi sorsolással, nyilvánosan kerül sor.

Az adott napi és heti sorsoláson csak az adott játéknapon/héten beérkezett és korábban napi vagy heti nyereményt még nem nyert, érvényes Pályázatok vesznek részt.

Fődíj sorsolás: 

A fődíj nyeremény sorsolására 2020. október 12-én 14:00 órakor, az utolsó Játékhétre vonatkozó napi és heti sorsolás előtt, gépi sorsolással, nyilvánosan kerül sor.

A fődíj sorsoláson csak a Játék teljes időtartama alatt beérkezett és az első 4 Játékhét alatt napi vagy heti nyereményt még nem nyert, érvényes Pályázatok vesznek részt.

Valamennyi sorsolás az A4C Marketing Kft. irodájában 1092. Budapest, Bakáts tér 2. (bejárat a Bakáts u. 5-7. felől) címen kerül sor.

A nyertesek csak érvényes Pályázato(ka)t beküldő Játékosok közül kerülhetnek ki.

A nyertesek listája – név és helységnév- a sorsolást és érvényesítést követően a www.nyerjenapurinaval.auchan.hu oldalon elérhetővé válik, melyhez a Játékos a jelen Játékban való részvétellel automatikus és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja.

 

 1. Nyeremények, tartaléknyertesek:

Fődíj:

1 db Páros hétvége állatbarát hotelben (3nap/2 éj + félpanzió 2 főre, egy házikedvenccel a Szépalma Hotelben)

Az utalvány felhasználására a szállodával előzetesen egyeztetett időpontokban nyílik lehetőség. Nem érvényesíthető a kiemelt nemzeti és nemzetközi ünnepek alkalmával: március 15-i hétvége, húsvét, pünkösd, karácsony ill. szilveszter. A kedvezményezettnek nem kell idegenforgalmi adót fizetnie a szállodában. A nyeremény felhasználható 2021.12.31-ig. Amennyiben a vírushelyzetre való tekintettel bezárna a szálloda, a nyeremény átváltására abban az esetben sincs mód. Ebben az esetben a szállodával egyeztetve lehetséges alternatív megoldás egyeztetése a felhasználással kapcsolatban.

 

Heti nyeremények:

Hetente 1 db (összesen 5db) Stúdió fotózás kedvencével (Chikán Erika Photography)

A fotózáson többen is részt vehetnek (család kutyával pl.). A fotózás helyszíne 1139 Budapest, Gömb u. 26. A képeket a nyertesek elektronikus formában pendriveon vagy wetransferrel küldve kapják meg. A nyertesek a nyers képekből 15 db-ot választhatnak, amit kidolgozva megkapnak. Nyers képeket nem áll módunkban továbbítani a nyerteseknek. A nyeremény felhasználható 2021.12.31-ig.

Napi nyeremények:

Naponta 1 db (összesen 35db) 10 000 Ft értékű Bizalomkártya pont

A Szervező 20 000 pontot fog felírni a nyertesek Bizalomkártyájára, amelyek korlátlan ideig és bármilyen termékre lesznek levásárolhatóak.

A fődíj, valamint a napi és heti nyertesek esetében 5-5-5 tartaléknyertes is kisorsolásra kerül, akik érvénytelen Pályázat vagy jogosulatlan nyertes esetén jogosultak a kisorsolás sorrendjében az eredeti nyertes helyébe lépni.

 

 1. Nyeremények átadása, illetve átvétele:

A nyerteseket a sorsolásokat követően a Lebonyolító 2 alkalommal e-mailben próbálja meg elérni és tájékoztatni a nyertes Pályázatot beküldő Játékosokat (amennyiben ez sikertelen, úgy egy alkalommal telefonon is, amennyiben a regisztráció során a Játékos megadta a saját telefonszámát). A nyertesek a nyereményüket kizárólag a beküldött nyertes pályázatban szereplő, a Játékban részt vevő termék vásárlást igazoló eredeti blokk teljes terjedelmében történő beküldését követően vehetik át, melynek az első értesítést követő 10 napon belül kell megérkeznie. Postai cím: A4C Marketing Kft. (1461 Budapest, PF. 71.). A nyertesek a lakcímüket, valamint a napi nyertesek a Bizalomkártya számukat is, a blokk beküldésével egyidejűleg kötelesek megküldeni Lebonyolító részére.

Amennyiben a nyertes eredeti blokk az első értesítéstől számított 10 napon belül nem érkezik meg Lebonyolító részére vagy az adott nyertes a jelen Játékszabály szerint egyéb okból nem jogosult a nyereményére (pl. nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, nem igazolja Játékban részt vevő termék vásárlását, eltérőek a Pályázatban megadott adatok az eredeti vásárlási bizonylaton szereplő adatoktól, nem szerepel rajta a megfelelő értékben a 4. pontban részletezett PURINA márka termékei stb.) úgy a nyertes elveszti a nyereményre való jogosultságát és a sorrendben következő tartaléknyertes válik nyertessé és kap kiértesítést a nyertessé válásáról. A tartaléknyertes is a fent leírtak szerint kerül kiértesítésre a Lebonyolító által és a fentiek szerint kell igazolnia a nyereményre való jogosultságát.

A nyertes és a tartaléknyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Lebonyolítóval és a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek nem tesznek eleget, és így a nyeremények időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező és Lebonyolító felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosokra nézve jogvesztő.

A beküldött regisztrációk/blokkok érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó és nem vitatható.

A nyeremények átvétele csak abban az esetben történhet meg, amennyiben a nyertesek előzetesen megküldték a nyertes eredeti blokkot és annak érvényességét a Lebonyolító -a Szervező jóváhagyásával- visszaigazolta, valamint személyazonosságukat érvényes hivatalos fényképes okmányokkal igazolták.

A Szervező fenntartják maguknak a jogot arra, hogy a hibás vagy nem valós Pályázatokat küldő, nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel részt vevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző (például több e-mail címmel, telefonszámmal vesz részt a Játékban, csapatban játszik stb.) Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kitiltsák a Játékból, továbbá számukra a nyeremény átadását megtagadni jogosultak. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható.

A nem eredeti, megrongált, sérült, rosszul olvasható bizonylattal nem lehet részt venni a Játékban és az ezzel Pályázó Játékos utólagosan kizárásra kerül a Játékból. A blokkon egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie a Pályázatban megadott adatok mindegyikének, valamint a vásárolt, a Játékban részt vevő termék nevének és a vásárlás mennyiségének.

Amennyiben a nyertesek személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremények juttatásának kérdésében, illetve a nyertesek személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

A fődíj és hetei nyertesek a nyereményeiket elektronikus úton, a Lebonyolító által e-mailben kézbesítve kapják az auchanpurina@a4c.hu e-mail címről. A Bizalompontok felírásáról szintén e-mailben kapnak tájékoztatást a nyertesek.

 

 1. Adók és közterhek:

A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő egyéb adó és járulék megfizetését Szervező vállalják.

A nyeremény átvételét követően a nyertes további követelést a Szervező és Lebonyolító felé nem támaszthat.

A nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő minden további költség és kiadás (például a nyeremény átvételi helyszínére történő utazási költségek, fődíj esetén az utazási költséget a szálláshelyre) a nyertes Játékosokat terheli.

 

 1. Információ a Játékról:

A hivatalos Játékszabály megtalálható a www.nyerjenapurinaval.auchan.hu, a www.auchan.hu oldalakon, továbbá az Auchan áruházak vevőszolgálatán.

A Játék ideje alatt, illetve 2020. november 11-ig a Lebonyolító információs e-mail címet (auchanpurina@a4c.hu) üzemeltet, melyen a megküldött megkeresések munkanapokon kerülnek megválaszolásra. 

A Játék az Auchan áruházi posztereken és raklapos megjelenéseken, online hirdetésekben, hírlevélben, Facebookon és a weblapokon, továbbá a Purina Magyarország hírleveleiben, online hirdetéseiben, Facebook oldalán és a www.nyerjanestlevel.hu oldalon kerül meghirdetésre.

 

 1. Egyebek:

A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért sem a Szervező, sem a Lebonyolító, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.

A Játékban vállalkozások, cégek nem vehetnek részt!

A nyeremények készpénzre át nem válthatók és át nem ruházhatók.

Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk, Pályázatok és vásárlási bizonylatok elbírálásának jogát a Szervező fenntartják.

A Játék levelező szervere által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.

A Szervező és a Játék lebonyolításában részt vevő cégek a nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertesek ilyen igényeiket a vonatkozó jogszabályi keretek között a nyeremény forgalmazójával szemben érvényesíthetik.

A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet és telefonszámot kell használnia, illetve megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, és a nyeremény átvétele érdekében szükséges további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező nem ajánlják a Játékban való részvételt harmadik személy által tulajdonolt telefonszám és e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált, tulajdonolt telefonszámot vagy e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos telefon és e-mail használat jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint a megbízásából eljáró ügynökség mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja. A Játékos által szolgáltatott valótlan, hiányos, megtévesztő, illetve téves adatokból származó esetleges károkért vagy jogvitákért a Szervezőt, valamint Lebonyolítót semminemű felelősség nem terheli.

A részvételi szabályok bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható. 

Szervező fenntartják maguknak a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (pl. számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból. 

Ha a Játékos a regisztrációja vagy a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállalnak.

Szervező és Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

A Szervező és a Lebonyolító kizárják a felelősségüket minden, a Weboldalt, online felületeket, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve a szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállalnak.

Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak, illetve mindennemű kártérítési igényt kizár a regisztráció vagy a Pályázat beküldésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardware- vagy software-hibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az internetes oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus) továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során (pl. a nyertes blokk/nyugta beküldésekor) keletkezett károkért és esetleges megsemmisülésért a Szervező és a Játék lebonyolításában részt vevő cégek nem vállalnak felelősséget. 

A Szervező fenntartják maguknak a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítélik meg. A módosításokról a Játékosok a Weboldalon és a www.auchan.hu oldalon értesülhetnek.

Budapest, 2020. szeptember 03.

Szervező

 

1.számú melléklet

Termékek EAN kód
FRISKIES Junior Csirkével, zöldségekkel és tejjel száraz kutyaeledel 500g 3010470169692
FRISKIES Balance Csirkével és zöldségekkel száraz kutyaeledel 500g 7613031397006
FRISKIES Mini Menu Csirkével és zöldségekkel száraz kutyaeledel 1,5kg 7613034230485
FRISKIES Mini Menu Marhával és zöldségekkel száraz kutyaeledel 1,5kg 7613034241207
FRISKIES Junior Csirkével, zöldségekkel és tejjel száraz kutyaeledel 3kg 7613034230508
FRISKIES Active Marhával száraz kutyaeledel 3kg 7613034230607
FRISKIES Balance Csirkével és zöldségekkel száraz kutyaeledel 3kg 7613034230522
FRISKIES Junior Csirkével, hozzáadott zöldségekkel és tejjel száraz kutyaeledel 8kg 7613034231673
FRISKIES Active Marhával száraz kutyaeledel 10kg 7613031395484
FRISKIES Balance Csirkével és hozzáadott zöldségekkel száraz kutyaeledel 10kg 7613031395491
FRISKIES Maxi Marhával száraz kutyaeledel 10kg 5997204509857
FRISKIES Marhával és burgonyával szószban nedves kutyaeledel 100g 7613035343948
FRISKIES Báránnyal és sárgarépával szószban nedves kutyaeledel 100g 7613035339316
FRISKIES Junior Csirkével és sárgarépával szószban nedves kutyaeledel 100g 7613035340046
FRISKIES Szószos válogatás nedves kutyaeledel 4x100g 7613035343580
FRISKIES Junior Szószos válogatás nedves kutyaeledel 4x100g 7613035343603
FRISKIES Aszpikos válogatás nedves kutyaeledel 4x100g 7613036208062
FRISKIES Junior Aszpikos válogatás nedves kutyaeledel 4x100g 7613036213035
FRISKIES Szószos válogatás nedves kutyaeledel 12x100g 7613035343627
FRISKIES Aszpikos válogatás nedves kutyaeledel 12x100g 7613036208208
FRISKIES Szószos válogatás nedves kutyaeledel 24x100g 7613037013245
FRISKIES Junior Csirkével, tejjel és hozzáadott zöldségekkel száraz macskaeledel 300g 7613031868360
FRISKIES Steril Lazaccal és zöldségekkel száraz macskaeledel 300g 7613033000201
FRISKIES Indoor Csirkével és hozzáadott kerti zöldségekkel száraz macskaeledel 300g 7613031868346
FRISKIES Hairball Formula Csirkével és hozzáadott zöldségekkel száraz macskaeledel 300g 7613034945686
FRISKIES Marhával, csirkével és zöldségekkel száraz macskaeledel 300g 7613031868285
FRISKIES Csirkével és hozzáadott zöldségekkel száraz macskaeledel 300g 7613031868261
FRISKIES Lazaccal és hozzáadott zöldségekkel száraz macskaeledel 1 kg 7613036549967
FRISKIES Csirkével és hozzáadott zöldségekkel száraz macskaeledel 1 kg 7613036549943
FRISKIES Marhával, csirkével és zöldségekkel száraz macskaeledel 1 kg 7613036549981
FRISKIES Steril Lazaccal és zöldségekkel száraz macskaeledel 1,5kg 7613033002458
FRISKIES Indoor Csirkével és hozzáadott kerti zöldségekkel száraz macskaeledel 1,5kg 7613031341887
FRISKIES Hairball Formula Csirkével és hozzáadott zöldségekkel száraz macskaeledel 1,5kg 7613034945556
FRISKIES Csirkével és hozzáadott zöldségekkel száraz macskaeledel 1,7kg 7613034267665
FRISKIES Marhával, csirkével és zöldségekkel száraz macskaeledel 1,7 kg 7613034267856
FRISKIES Lazaccal és hozzáadott zöldségekkel száraz macskaeledel 1,7 kg 7613034267405
FRISKIES Szószban Csirkével nedves macskaeledel 85g 7613036965187
FRISKIES Szószban Lazaccal nedves macskaeledel 85g 7613036965163
FRISKIES Szószban Marhával nedves macskaeledel 85g 7613036964708
FRISKIES Szószban Csirkével/Marhával/Báránnyal/Kacsával nedves macskaeledel 4x85g 7613036987998
FRISKIES Szószban Lazaccal/Tonhallal/Szardíniával/Tőkehallal nedves macskaeledel 4x85g 7613036987974
FRISKIES Szószban Csirkével/Kacsával/Lazaccal/Pulykával nedves macskaeledel 4x85g 7613036989183
FRISKIES Szószban Marhával/Csirkével/Tonhallal/Tőkehallal nedves macskaeledel 4x85g 7613036989206
FRISKIES Szószban Csirkével/Marhával/Báránnyal/Kacsával nedves macskaeledel 12x85g 7613036977081
FRISKIES Szószban Lazaccal/Tonhallal/Szardíniával/Tőkehallal nedves macskaeledel 12x85g 7613036976015
FRISKIES Szószban Csirkével/Kacsával/Lazaccal/Pulykával nedves macskaeledel 12x85g 7613036976039
FRISKIES Szószban Marhával/Csirkével/Tonhallal/Tőkehallal nedves macskaeledel 12x85g 7613036976077
FRISKIES Szószban Csirkével/Marhával/Báránnyal/Kacsával nedves macskaeledel 24x85g 7613036976091
FELIX FANTASTIC Csirkével aszpikban nedves macskaeledel 100g 7613033016172
FELIX FANTASTIC Marhával aszpikban nedves macskaeledel 100g 7613033016141
FELIX FANTASTIC Lazaccal aszpikban nedves macskaeledel 100g 7613033016202
FELIX FANTASTIC Csirkével és paradicsommal aszpikban nedves macskaeledel 100g 7613034095091
FELIX FANTASTIC Junior Csirkével aszpikban nedves macskaeledel 100g 7613033736629
FELIX SENSATIONS JELLIES Marhával, aszpikban paradicsommal nedves macskaeledel 100g 7613034630285
FELIX SENSATIONS JELLIES Kacsával, aszpikban spenóttal nedves macskaeledel 100g 7613034629852
FELIX SENSATIONS SAUCES Pulykával, bacon ízű szószban nedves macskaeledel 100g 7613034966445
FELIX FANTASTIC Nyúllal/Báránnyal aszpikban nedves macskaeledel 4x100g 7613033735837
FELIX FANTASTIC Marhával/Csirkével aszpikban nedves macskaeledel 4x100g 7613033019425
FELIX FANTASTIC Lazaccal/Lepényhallal aszpikban nedves macskaeledel 4x100g 7613033017391
FELIX FANTASTIC Csirkével és paradicsommal/Marhával és sárgarépával aszpikban nedves macskaeledel 4x100g 7613034095060
FELIX FANTASTIC Junior Csirkével/Lazaccal aszpikban nedves macskaeledel 4x100g 7613033736285
FELIX SENSATIONS JELLIES Házias válogatás aszpikban nedves macskaeledel 4x100g 7613034629494
FELIX SENSATIONS JELLIES Halas válogatás aszpikban nedves macskaeledel 4x100g 7613034629517
FELIX SENSATIONS SAUCES Házias válogatás szószban nedves macskaeledel 4x100g 7613034966162
FELIX SENSATIONS SAUCES Halas válogatás szószban nedves macskaeledel 4x100g 7613034966513
FELIX SHREDS Halas válogatás szószban nedves macskaeledel 4x80g 7613038644073
FELIX SHREDS Házias válogatás szószban nedves macskaeledel 4x80g 7613038644257
FELIX FANTASTIC Házias válogatás aszpikban nedves macskaeledel 12x100g 7613034095916
FELIX FANTASTIC Halas válogatás aszpikban nedves macskaeledel 12x100g 7613034094650
FELIX FANTASTIC Házias válogatás, zöldségekkel aszpikban nedves macskaeledel 12x100g 7613034429483
FELIX FANTASTIC Junior Vegyes válogatás aszpikban nedves macskaeledel 12x100g 7613037688856
FELIX FANTASTIC DUO Házias válogatás zöldséggel aszpikban nedves macskaeledel 12x100g 7613036994767
FELIX SENSATIONS JELLIES Vegyes válogatás aszpikban nedves macskaeledel 12x100g 7613034966575
FELIX SHREDS Házias válogatás szószban nedves macskaeledel 12x80g 7613038643861
FELIX SHREDS Vegyes válogatás szószban nedves macskaeledel 12x80g 7613038645704
FELIX SENSATIONS JELLIES Házias válogatás aszpikban nedves macskaeledel 24x100g 7613035970236
FELIX Fantastic Vegyes válogatás nedves macskaeledel promo (35+9)x100g 7613036149860
ONE Csirkében és teljes kiőrlésű gabonákban gazdag száraz macskaeledel 200g 7613034552051
ONE Lazacban és teljes kiőrlésű gabonákban gazdag száraz macskaeledel 200g 7613034552112
ONE STERILCAT Marhában és búzában gazdag száraz macskaeledel 200g 7613034552372
ONE INDOOR FORMULA Pulykában és teljes kiőrlésű gabonákban gazdag száraz macskaeledel 200g 7613034552433
ONE JUNIOR Csirkében gazdag, teljes kiőrlésű gabonákkal száraz macskaeledel 200g 7613034552488
ONE Dual Nature Adult Marhában gazdag 750g 7613036254946
ONE Dual Nature Steril Marhában gazdag 750g 7613036716512
ONE Dual Nature Adult Csirkével és áfonyával száraz macskaeledel 750g 7613038232270
ONE Dual Nature Steril Lazaccal és áfonyával száraz macskaeledel 750g 7613038232539
ONE Lazacban és teljes kiőrlésű gabonákban gazdag száraz macskaeledel 800g 8002205358902
ONE Marhában és teljes kiőrlésű gabonákban gazdag száraz macskaeledel 800g 8002205871388
ONE Csirkében és teljes kiőrlésű gabonákban gazdag száraz macskaeledel 800g 8002205871371
ONE SENSITIVE Pulykában és rizsben gazdag száraz macskaeledel 800g 7613032621810
ONE STERILCAT Marhában és búzában gazdag száraz macskaeledel 800g 7613032531898
ONE STERILCAT Lazacban és búzában gazdag száraz macskaeledel 800g 7613032756659
ONE INDOOR FORMULA Pulykában és teljes kiőrlésű gabonákban gazdag száraz macskaeledel 800g 8002205319859
ONE JUNIOR Csirkében gazdag, teljes kiőrlésű gabonákkal száraz macskaeledel 800g 7613032619091
ONE COAT &HAIRBALL Csirkében és teljes kiőrlésű gabonákban gazdag száraz macskaeledel 800g 7613034015730
ONE SENIOR Csirkében és teljes kiőrlésű gabonákban gazdag száraz
macskaeledel 800g
7613036939362
ONE Dual Nature Marhában gazdag 1,4kg 7613036716420
ONE Dual Nature Adult Csirkében gazdag 1,4kg 7613036269025
ONE INDOOR FORMULA Pulykában és teljes kiőrlésű gabonákban gazdag száraz macskaeledel 1,5kg 7613035514669
ONE STERILCAT Lazacban és búzában gazdag száraz macskaeledel 1,5kg 7613035115439
ONE Csirkében és teljes kiőrlésű gabonákban gazdag száraz macskaeledel 1,5kg 7613035514645
ONE STERILCAT Marhában és búzában gazdag száraz macskaeledel 1,5kg 7613035125346
ONE STERILCAT Csirkében és búzában gazdag száraz macskaeledel 6kg 7613035876521
ONE Csirkében és teljes kiőrlésű gabonákban gazdag száraz macskaeledel 6kg 7613035871922
GOURMET GOLD Csirkével és májjal szószban nedves macskaeledel 85g 7613032947972
GOURMET GOLD Lazaccal és csirkével szószban nedves macskaeledel 85g 7613031806201
GOURMET GOLD Csirkével pástétom nedves macskaeledel 85g 7613031806171
GOURMET GOLD Tonhallal pástétom nedves macskaeledel 85g 7613031808649
GOURMET GOLD Pulykával pástétom nedves macskaeledel 85g 7613033776533
GOURMET GOLD Nyúllal terrine nedves macskaeledel 85g 7613032816797
GOURMET GOLD Báránnyal és kacsával terrine nedves macskaeledel 85g 7613036366984
GOURMET GOLD Tengeri hallal szószban spenóttal duó élmény nedves macskaeledel 85g 7613032814809
GOURMET GOLD Csirkével és marhával duó élmény nedves macskaeledel 85g 7613033775666
GOURMET GOLD Nyúllal és májjal duó élmény nedves macskaeledel 85g 7613033775697
GOURMET GOLD Marhával pástétom nedves macskaeledel 85g 7613033776281
GOURMET GOLD Savoury Cake Marhával és paradicsommal nedves macskaeledel 85g 7613035464032
GOURMET GOLD Savoury Cake Csirkével és sárgarépával nedves macskaeledel 85g 7613035465664
GOURMET GOLD Melting Heart Csirkével nedves macskaeledel 85g 7613036226929
GOURMET GOLD Melting Heart Marhával nedves macskaeledel 85g 7613036222037
GOURMET GOLD Melting Heart Lazaccal nedves macskaeledel 85g 7613036227414
GOURMET MON PETIT Marhával/Borjúval/Báránnyal nedves macskaeledel 6x50g 7613036620741
GOURMET MON PETIT Tonhallal/Lazaccal/Pisztránggal nedves macskaeledel 6x50g 7613036620772
GOURMET MON PETIT Kacsával/Csirkével/Pulykával nedves macskaeledel 6x50g 7613036620802
GOURMET GOLD Pástétom nedves macskaeledel 4x85g 7613032956240
GOURMET GOLD Duó élmény nedves macskaeledel 4x85g 7613032946555
GOURMET GOLD Falatok szószban nedves macskaeledel 4x85g 7613032958824
GOURMET PERLE Lazaccal nedves macskaeledel 85g 8002205354997
GOURMET PERLE Vaddal és zöldségekkel nedves macskaeledel 85g 7613032867843
GOURMET PERLE Pisztránggal és spenóttal nedves macskaeledel 85g 7613032867782
GOURMET PERLE GRAVY DELIGHT Csirkével/Marhával nedves macskaeledel 4x85g 7613036142847
GOURMET PERLE GRAVY DELIGHT Lazaccal/Tonhallal nedves macskaeledel 4x85g 7613036142625
GOURMET Perle pulykával, tonhallal és kacsával nedves macskaeledel 4x85g 7613037552768
GOURMET Perle borjúval, vaddal, marhával és pisztránggal nedves macskaeledel 4x85g 7613037552652
DARLING Szárnyassal és hozzáadott, válogatott zöldségekkel száraz kutyaeledel 500g 7613034734945
DARLING Marhával és hozzáadott, válogatott zöldségekkel száraz kutyaeledel 500g 7613032933746
DARLING Junior Csirkével és hozzáadott zöldségekkel száraz kutyaeledel 2,5kg 7613036537902
DARLING Marhával és hozzáadott, válogatott zöldségekkel száraz kutyaeledel 3kg 7613032933760
DARLING Szárnyassal és hozzáadott, válogatott zöldségekkel száraz kutyaeledel 3kg 7613034592781
DARLING Junior Csirkével és hozzáadott zöldségekkel száraz kutyaeledel 8kg 7613034188526
DARLING Marhával és hozzáadott, válogatott zöldségekkel száraz kutyaeledel 10kg 7613032933807
DARLING Szárnyassal és hozzáadott, válogatott zöldségekkel száraz kutyaeledel 10kg 7613034592873
DARLING Marhával és hozzáadott, válogatott zöldségekkel száraz kutyaeledel 15kg 7613032933821
DARLING Szárnyassal és hozzáadott, válogatott zöldségekkel száraz kutyaeledel 15kg 7613034592774
FRISKIES Dental Fresh kutya jutalomfalat 180g 7613035237506
FRISKIES Dental Delicious Csirkével kutya jutalomfalat 200g 7613033191602
FRISKIES Beggin’ Strips Bacon ízesítésű kutya jutalomfalat 120g 7613033445149
FRISKIES Funtastix Ízletes bacon és sajt ízesítésű kutya jutalomfalat 175g 7613033444814
FRISKIES Picnic Variety kutya jutalomfalat 126g 7613033206245
ADVENTUROS Sticks Bölény, vad ízű kutya jutalomfalat 120g 7613035516274
ADVENTUROS Nuggets Vaddisznó, vad ízű kutya jutalomfalat 90g 7613035516311
ADVENTUROS Strips Szarvas, vad ízű kutya jutalomfalat 90g 7613035516298
ADVENTUROS Szarvasban gazdag kutya jutalomfalat ősgabonával és „superfood” összetevőkkel 90g 7613037797398
ADVENTUROS Bölényben gazdag kutya jutalomfalat ősgabonával és „superfood” összetevőkkel 90g 7613037797510
ADVENTUROS Pulykában gazdag kutya jutalomfalat ősgabonával és “superfood” összetevőkkel 90g 7613037798272
DENTALIFE Small kutya jutalomfalat 115g 7613036894029
DENTALIFE Medium kutya jutalomfalat 115g 7613036894449
DENTALIFE Large kutya jutalomfalat 142g 7613036894470
DENTALIFE Large kutya jutalomfalat multipack 6x106g 7613038102016
DENTALIFE Medium kutya jutalomfalat multipack 8x69g 7613038130194
DENTALIFE Small kutya jutalomfalat multipack 10x49g 7613038133287
FELIX PARTY MIX Original Mix macska jutalomfalat 60g 7613034119865
FELIX PARTY MIX Ocean Mix macska jutalomfalat 60g 7613034119841
FELIX PARTY MIX Mixed Grill macska jutalomfalat 60g 7613034119889
FELIX PARTY MIX Cheezy Mix macska jutalomfalat 60g 7613034590718
FELIX PARTY MIX Picnic Mix macska jutalomfalat 60g 7613034590695
ONE MINI ADULT Marhában gazdag száraz kutyaeledel 800g 7613034146731
ONE MINI SENIOR Csirkében gazdag száraz kutyaeledel 800g 7613036260756
ONE MINI DELICATE Lazaccal és rizzsel száraz kutyaeledel 800g 7613034546036
ONE MINI JUNIOR Csirkében gazdag száraz kutyaeledel 800g 7613035027022
ONE MINI ADULT szószos válogatás nedves kutyaeledel 4x100g 7613035150416
ONE MINI DELICATE Lazaccal, rizzsel és sárgarépával szószban nedves kutyaeledel 4x100g 7613036196352